Aanpak - Centrum voor lymfoedeem en lipoedeem van Brussel
Centrum voor lymfoedeem en lipoedeem van Brussel

Aanpak

De Centrum voor lymfoedeem en lipoedeem van Brussel beantwoordt aan alle noden van patiënten met een lymfoedeem, gaande van een ambulante basisbehandeling naar een intensieve decongestieve behandeling. Kinesitherapeuten, gespecialiseerde verpleegkundigen, plastisch chirurgen, gynaecologen, psychologen, en andere medische en paramedische specialisten vervolledigen het therapeutisch behandelteam.

 

Beantwoorden aan uw noden

De Centrum voor lymfoedeem en lipoedeem van Brussel verzorgt de intensieve decongestieve behandeling van lymfoedemen waarbij een hospitalisatie noodzakelijk is omwille van de comorbiditeiten die geassocieerd zijn aan het lymfoedeem.

Het therapeutisch team verzorgt eveneens de basis- en onderhoudsbehandeling op ambulante basis, zo nodig gekoppeld aan gespecialiseerde wondzorg. Er wordt tevens wondzorgadvies gegeven voor de thuissituatie.
De diagnostiek gebeurt door gemotiveerde clinici, die worden bijgestaan door specialisten in de beeldvorming met specifieke interesse in de lymfologie.
De lymfoscintigrafie, echografie, far-infrared beeldvorming, lymfofluoroscopie en andere beeldvormingstechnieken dragen bij tot het detailleren van de diagnostiek met als doel de behandeling te optimaliseren.

Verhogen van de levenskwaliteit en autonomie van de patiënt

Een team van continu bijgeschoolde kinesitherapeuten voert de nieuwste behandelingstechnieken uit, die constant geoptimaliseerd worden door ons team van ‘onderzoek en klinische evaluatie’.
Dit alles gebeurt met als doel om het oedeem zo snel mogelijk te verminderen, wakend over de levenskwaliteit van de patiënt.
De patiënt wordt betrokken bij zijn behandeling, en er worden materialen en technieken aangereikt via therapeutische educatie om op deze manier zijn autonomie te vergroten.

Aandacht voor psychologisch welzijn en specifieke situaties.

Wonden die geassocieerd zijn met lymfoedeem, worden verzorgd door verpleegkundigen, gespecialiseerd in de wondzorg, tesamen met plastische chirurgen. Onze psycholoog biedt zijn deskundige begeleiding aan voor de lymfoedeempatiënten die hieraan nood hebben. Gynaecologie, dermatologie en andere medische specialismen worden geraadpleegd in specifieke situaties, in verband met het lymfoedeem.